Niêu cá thuần Việt (Không nắp)

Thông tin nổi bật:

Niêu nhỏ:

  • Dung tích: 400ml
  • Đường kính miệng niêu: 14 cm
  • Chiều cao niêu: 6.5 cm
  •  Chất liệu: đất nung

Niêu lớn:

  • Dung tích: 600ml
  • Đường kính miệng niêu: 17 cm
  • Chiều cao niêu: 6.5 cm
  •  Chất liệu: đất nung
Call Now ButtonMua Ngay